Услуги

Витех като част от стратегическият алианц със SUBCOE може да предложи широк спектър от услуги и продукти за петробната промишленост.
Опитният персонал на Витех предоставя на клиентите си мулти-дисциплинарен дизайн, инженерингови и производствени услуги от един източник в следните сфери:

 • Дизайн и инженеринг на електрически системи;
 • Програмиране на приложен софтуер;
 • Програмиране на ниско ниво и ОС програмиране;
 • Дизайн на енергийни системи;
 • Потопяеми помпени системи;
 • Енергийна дистрибуция и подстанции;
 • Rotating equipment
 • Design build projects
 • Автоматизация на процесите;
 • Управление на проекти;
 • Изследване на енергийни системи;
 • Анализ на хармоници.

Нашата цел е да изграждаме дългосрочни отношения с нашите клиенти, с цел ефективно подобряване на представянето на съществуващите и новите им съоръжения. Основно се фокусираме в разработване, изпълнение и поддръжка на проекти в срок и в рамките на предвидения бюджет.
Витех работи заедно с клиентите си с цел да идентифицира техните нужди и да предложи услуги подходящо адаптирани към техните изисквания. Витех има възможността да предложи пълна гама от инженерни услуги от концептуален дизайн до окончателна конструкция.

 

 

stidesigner - Web & Graphyc Design, photography and retouch
VTech Ltd. - Varna Technologies Ltd.