За нас

Мисия

Нашата мисия е да произвеждаме и доставяме продукти с ненадминато качество, които отговарят или надминават очакванията на клиентите ни, на пределните за индустрията ниски стойности, с цел да допринесем позитивни резултати във тяхната печалба и парични потоци. Ние вярваме, че тази задача може да бъде изпълнена по начин гарантиращ сигурност и опазване на околната среда, като оползотворяваме ресурсите на нашите служители до техния пълен капацитет, в същото време предоставяйки им възможност за индивидуално изявяване и признаване.

 

Нашите принципи

Мисията, която ни движи напред е постоянно растяща и предизвикваща да увеличим стойността на Компанията пред нашите клиенти и служители предоставяйки печеливши и изгодни продукти и услуги на нашите пазари.

 

Опазване на околната среда

Ние уверяваме всички ви, нашите служители, клиенти и общество, че ще ръководим нашата работа от принципите за загриженост и уважение към околната среда. Ние ще осъществим тези стратегии, които изграждат успешен бизнес и ще постигнем максимална полза, без да компрометираме възможността на бъдещите поколения да посрещнат своите нужди.

Ние постоянно ще подобряваме нашите практики с цел доразвиване на технилогиите и ново ръзбиране за сигурността, здравето и науката за околната следа.

 

 

stidesigner - Web & Graphyc Design, photography and retouch
VTech Ltd. - Varna Technologies Ltd.