"ВИТЕХ" ЕООД

е българско юридическо лице, регистрирано във ВОС на 15 Май 2007 година.
Компанията стартира своята дейност на 1 Октомври 2007 г.

"Витех" ЕООД е лаборатория за развойна дейност в областта на индустриалната електроника и OEM производител на разработените устройства, действителен наследник на 2 години плодотворно сътрудничество между канадската компания SUBCOE и Технически Университет - Варна с основна задача разработване на високо-технологична и високо качествена електроника за петролната промишленост. С достатъчен вътрешен капацитет и опит ние имаме възможността да предоставим на нашите клиенти инженерингови услуги в областта на електрониката, инженерингови услуги за разработване на софтуер, поддръжка и обслужване на разработените от нас продукти и софтуер. "Витех" ЕООД има възможността да предложе на своите клиенти продуктите с най-добро качество на пазара.

С помощта на стратегическият съюз с канадската компания SUBCOE, Витех има възможност да предоставя обслужване основавайки се на най-прогресивните технологии усъвършенстващи техниките за извличане на петрол. Ние сме посветени на най-доброто прилагане на наличните нови технологии за подобряване на наличното оборудване за нашите клиенти.

Поддържайки отлична информационна база, Витех има възможността да отдели концепции и идеи за решаване на проблеми изглеждащи като нерешими. Индивдуалните клиенти са свързани чрез нас сформирайки разрастваща се международна общност от фирми производителки на петрол, в която всеки участник може да се възползва сам за себе си и в същото време да помогне на останалите. Управлението на проектите се осъществява с помощта на собствения инженерен състав и външни специалисти-консултанти, комбинация предлагаща завършена инженерна и оперативна база. Нашите инженери ви уверяват, че на преден план във всички проекти е защитаването на интереса на клиентите ни.

 

 

stidesigner - Web & Graphyc Design, photography and retouch
VTech Ltd. - Varna Technologies Ltd.